សេវាអេធីអឹម

ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​អតិថិជន​ ​និង​សាធារណជន​ ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​សាច់ប្រាក់​ឱ្យ​បាន​រហ័ស​ ​ប្រា​សាក់​ ​បាន​បំពាក់​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​ដែល​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​អតិថិជន​សម្រាប់​ធ្វើការ​ ​ដកប្រាក់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ដៃគូ​ជំនួញ​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឱ្យ​មនុស្សជា​ទីស្រឡាញ់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​លេខសម្ងាត់​ ​(​Cash​-​by​-​Code​)​ ​ឬ​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅកាន់​អ្នក​គ្មាន​គណនី​ ​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ទឹក​ ​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ភ្លើង​ ​ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ​ ​ពិនិត្យ​សមតុល្យ​គណនី​ ​និង​បោះពុម្ព​របាយការណ៍​គណនី​សង្ខេប​ ​គ្រប់​ពេល​វលា​ ​គ្រប់​ទីកន្លែង​នៅ​ទូទាំង​កម្ពុជា​។​

ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រភេទប័ណ្ណអេធីអឹម ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវា
វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណ
ដកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ស្មើទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃតាមប្រភេទប័ណ្ណនីមួយៗ
  • មិនគិតកម្រៃសេវា
    (ករណីដកប្រាក់រៀលច្រើនជាង 800,000 រៀល៖ កម្រៃសេវា 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារអាមេរិក)
ផ្ទេរប្រាក់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល មិនគិតកម្រៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
  • 400,000 រៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់វិក្កយបត្ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទិញកាតទូរស័ព្ទ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និង របាយការណ៍គណនី មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ស្នើសុំប័ណ្ណអេធីអឹមលើកដំបូង មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រត្តិបត្តិការក្នុង 1 ថ្ងៃ មិនកំណត់
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ 2,000 រៀល ឬ 0.50 ដុល្លារអាមេរិក

រូបិយប័ណ្ណ

លោកអ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​ ​និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ​ជាមួយនឹង​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹ​ម​ប្រា​សាក់​។​ ​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ទូទាត់ប្រាក់​ខុសពី​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​គណនី​របស់​លោកអ្នក​ ​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ធ្វើការ​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​តាម​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ប្រា​សាក់​។​

សម្គាល់៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្រៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
  • លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងអេធីអឹមរបស់ប្រាសាក់ www.prasac.com.kh/contact-us/branch-location