ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​លេខ​សម្ងាត់​ (Cash-by-Code) ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ម្យ៉ាង​ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​អ្នក​ទទួល​ ដែល​គ្មាន​គណនី​ជា​មួយ​ខេប៊ីប្រាសាក់ ដោយ​ប្រើប្រាស់​លេខ​សម្ងាត់។​ លោក​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ ATM​ ឬ​សេវា​ធនាគារ​ចល័ត​ខេប៊ីប្រាសាក់ ដើម្បី​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​កាន់​សាច់​ញាតិ​ បង​ប្អូន​ ឬ​ ដៃ​គូ​ជំនួញ​ បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ លឿន​រហ័ស​ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់។​ អ្នក​ទទួល​អាច​ដក​ប្រាក់​នៅ​តាម​ម៉ាស៊ីន​ ATM​ និង​គ្រប់​ការិយាល័យ​របស់​​ខេប៊ីប្រាសាក់ទូទាំង​ប្រទេស។​

ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ប្រភេទប័ណ្ណអេធីអឹម ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវាក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ
វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប
ផ្ទេរតាមម៉ាស៊ីន ATM 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 900 ដុល្លារ
  • 2 លានរៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ផ្ទេរតាមសេវាធនាគារចល័ត 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 900 ដុល្លារ
  • 2 លានរៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង1 ថ្ងៃ មិនកំណត់

សម្គាល់៖

  • ​ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។