សេវា​បញ្ញើសន្សំ

ប្រាសាក់ផ្តល់នូវសេវាបញ្ញើដែលបំពេញនឹងតម្រូវការអតិថិជនដែលត្រូវការធ្វើការសន្សំ។ អតិថិជននឹងរីករាយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ សុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការដកនិងដាក់ប្រាក់ទូទាំងប្រទេសជាពិសេសជាមួយម៉ាស៊ីន អេធីអឹមគ្រប់ពេលវេលា ២៤ម៉ោង លើ ៧ថ្ងៃ សម្រាប់ការដកប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់ ការដកប្រាក់តាម Cash-by-Code ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គីសនី និងសេវាទិញកាតទូរស័ព្ទដែលមាននៅទូទាំងប្រទេស។ ប្រញ្ញាប់ឡើង! បើកគណនីបញ្ញើជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះ លោកអ្នកនិងទទួលបានកាត ATM ដោយឥតគិតថ្លៃ៕