សេវា​ប្តូរប្រាក់

ប្រាសាក់ ផ្តល់​សេវាប្តូរប្រាក់​ជូន​អតិថិជន​និង​សាធារណជន​តាម​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ ឬ ក្រដាស​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត ព្រមទាំង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិតភាព​និង​រូបិយប័ណ្ណ​ដែល​មិន​ក្លែងក្លាយ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្រាសាក់​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ និង​ប្រាក់បាត។ សម្រាប់​ប្រាក់បាត ប្រាសាក់​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​តែ​នៅ​បណ្តា​សាខា​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ថៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោម​គឺ​ជា​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ជា​ប្រាក់រៀល៖

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,005 4,023
THB/KHR 128.20 130.20
USD/THB 30.76 31.38
21 February 2019 - 2:00 pm


រូបិយប័ណ្ណ ទិញ​ ទិញ​ ថ្ងៃ​បង្កើត ម៉ោងបង្កើត
USD
4005 4023 21-Feb-2019 14:00:00 pm
THB
128.20 130.20 21-Feb-2019 14:00:00 pm
USD
4005 4023 21-Feb-2019 9:00:15 am
THB
128.00 130.00 21-Feb-2019 9:00:15 am

សម្គាល់៖

អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើអាចមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលា។ សូមទាក់ទងមកសាខារបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានអត្រាពិតប្រាកដពេលលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការ។

កម្មវិធីគណនាប្រាក់ប្តូរ


សម្គាល់ ៖

ការប្ដូរប្រាក់ខ្វែងកើតឡើងដោយ​ឆ្លង​កាត់​ប្រាក់​រៀល។ លទ្ធផល​ដែល​គណនា​ដោយ​កម្ម​វិធី​គណនា​ប្រាក់​ប្តូរ​ខាង​លើ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ជូន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ។ លទ្ធផល​ដែល​បង្ហាញ​ចេញ​មក​អាច​ខុស​គ្នា​ពី​លទ្ធផល​ជាក់​ស្តែង​ ។