សេវាទូទាត់រហ័ស

ក្រោម​ការ​ផ្តួចផ្តើម​ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​សហការ​ដោយ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ និង​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ឥឡូវនេះ​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ផ្ទេរ​ ឬ ​ទទួល​ប្រាក់​រៀល ​តាមរយៈ ​ធនាគារ​ ឬ ​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​តាមរយៈ​បញ្ជរ​បេឡា ​អេធីអឹម​បានភ្លាមៗ ​ប្រកប​ដោយ​ភាពងាយ​ស្រួល​ សុវត្ថិភាព​ និង​ជឿជាក់​បំផុត​។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល

ចំនួនផ្ទេរអតិបរមា ក្នុង​ 01 ប្រតិបត្តិការ

40,000,000 រៀល
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ទំហំទឹកប្រាក់ (រៀល) កម្រៃសេវា (រៀល)
<= 4 លាន 4,000
> 4 លាន ដល់ <= 2០ លាន 8,000
> 20 លាន ដល់ <= 40 លាន 12,000
ការគិតកម្រៃសេវា អ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ អ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវមានគណនី 01 ក្នុងចំណោមធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ។
ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ

អេស៊ីលីដា ​​វឌ្ឍនៈអាស៊ី​ អេអឹមខេ​ អម្រឹត​ អេអិនហ្សិត​ បាងកក​ វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា​ ចិន​ ប៊ូយ៉ុងខ្មែរ កសិកនផាប់ប្ល៊ីក​ ប្រេដប៊ែង​ កម្ពុជាអាស៊ី​ មេគង្គ​ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា​ កម្ពុជាសាធារណៈ​ កម្ពុជាពាណិជ្ជ​ កាណាឌីយ៉ា ​កាថេយូណៃធីត​ ស៊ីអាយអិមប៊ី​ ពាណិជ្ជទីមួយ​ ហត្ថាកសិករ​ ហុងលីអុង​ អាយស៊ីប៊ីស៊ី​ គូកមីន​ ក្រេឌីត​ អិលអូអិលស៊ី​ មេឃប៊ែង​ មេហ្គាអិនធើណេសិនណលខមមើសលប៊ែង​ ហ្វីលីព​ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ​ ប្រាសាក់​ អអេចប៊ីឥណ្ដូឆៃណា សាខមប៊ែង​ ស្ថាបនា​ តៃវ៉ាន់ខូអបភើរេធីវ​ សហពាណិជ្ជ វឌ្ឍនៈ​ កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម​ វីសិនហ្វាន់ សៃហ្គន-ហាណូយ ធនាគារពាណិជ្ជកម្ពុជាក្រៅប្រទេស ស៊ិនហាន

សម្គាល់៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្រៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងត្រូវបានអនុវត្ត។