សេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដៃ

សូម​គោរព​អញ្ជើញលោក​អ្នកធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​កម្មវិធី​សេវា​ធនាគារ​ចល័ត​ប្រា​សាក់​

សេវា​ធនាគារ​ចល័ត​ ​ឬ​ ​Mobile​ ​Banking​ ​គឺជា​សេវា​ទំនើប​ ​និង​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​តាមរយៈ​ការប្រើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ព្រម​ជាមួយនឹង​ការ​បំពាក់​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​កម្រិតខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ ​ថ្លៃ​ប្រើប្រាស់​ភ្លើង​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅកាន់​ដៃគូ​ជំនួញ​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឱ្យ​មនុស្សជា​ទីស្រឡាញ់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​លេខសម្ងាត់​ ​(​Cash​-​by​-​Code​)​ ​ឬ​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅកាន់​អ្នក​គ្មាន​គណនី​ ​ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ​ ​ពិនិត្យមើល​សមតុល្យ​គណនី​ ​និង​របាយការណ៍​គណនី​ ​ពិនិត្យ​អា​ត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ ​និង​គ្រប់គ្រង​ប័ណ្ណ​អេ​ធី​អឹម​ ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ ​សុវត្ថិភាព​ ​គ្រប់ពេលវេលា​ ​និង​ទីកន្លែង​។​

 

ទាញយកកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ ពី៖

appstore_button_google app_store

ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ថ្ងៃ ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ 100,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 20,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល មិនគិតកម្រៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
  • 400,000 រៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់វិក្កយបត្ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទិញកាតទូរស័ព្ទ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និង របាយការណ៍គណនី មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ពិនិត្យអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័ត មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
កម្រៃសេវាប្រចាំខែ 2,000 រៀល ឬ 0.50 ដុល្លារអាមេរិក

ទឹកប្រាក់តម្កល់ដំបូង

  • សម្រាប់គណនីសន្សំ៖ 20 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • សម្រាប់គណនីសន្សំចម្រើនគ្មានកាលកំណត់៖ 100 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល

រូបិយប័ណ្ណ

លោកអ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​ ​និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ​ជាមួយនឹង​សេវា​ធនាគារ​ចល័ត​ប្រា​សាក់​។​ ​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ទូទាត់ប្រាក់​ខុសពី​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​គណនី​របស់​លោកអ្នក​ ​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ធ្វើការ​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​តាម​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ប្រា​សាក់​។​

សម្គាល់៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។