ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ប្រចាំថ្ងៃ​ជាច្រើន​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​កាតខេប៊ី​ប្រា​សាក់​ ​រួម​មាន​ ​ដាក់​ប្រាក់​ ​ដកប្រាក់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​អ្នក​គ្មាន​គណនី​ ​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ទឹក​ ​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ភ្លើង​ ​ទូទាត់​ថ្លៃ​សិក្សា​ ​ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ​ ​សង​ប្រាក់​ក​ម្ចី ​និង​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​។

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំកំណត់អតិបរមាក្នុង 1 ថ្ងៃ
(សមមូលប្រាក់រៀល)
កម្រៃសេវា
វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប
ដាក់ប្រាក់ 1,500 ដុល្លារ 1 ដុល្លារ ឬ 4,000 រៀល (ទំហំក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល)
ដកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ
ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក មិនកំណត់ 1,000 រៀល
ទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើង មិនកំណត់ 1,000 រៀល
ទូទាត់ថ្លៃវិក្កយបត្រថ្លៃប្រមូលសំរាមនិងសំណល់រឹង របស់ រដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងរាជធានីភ្នំពេញ (PPSWMA) មិនកំណត់ 500 រៀល ឬ 0.12 ដុល្លារ
ទូទាត់ថ្លៃសិក្សាសាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ មិនកំណត់ 0.25 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ទូទាត់ថ្លៃសិក្សាសាលារៀនណត្សឡាញន៍ មិនកំណត់ 0.25 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ទិញកាតទូរស័ព្ទ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី មិនគិតកម្រៃសេវា
ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ មិនគិតកម្រៃសេវា

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ី​ប្រា​សាក់ រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។