ដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ប្រាសាក់​ នៅ​តែ​បន្ត​​ដំឡើង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​បញ្ញើ​កាន់​តែ​ខ្ពស់​រហូត​ដល់​ 8%​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។​ ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​នេះ​មាន​កំណត់​ ប្រញាប់​ឡើង​កុំ​ឲ្យ​ឱកាស​ដ៏​ពិសេស​នេះ​កន្លង​ហួស​ឲ្យ​សោះ។​

ប្រាសាក់​ គឺ​ជា​ស្ថាប័ន​ដ៏​ធំ​ 1​ ក្នុង​ចំណោម​ គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​ 5​ នៅ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា។​ បច្ចុប្បន្ន​ ប្រាសាក់​មាន​ទ្រព្យ​សកម្ម​ច្រើនជាង 3,110 ​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ សមតុល្យ​ប្រាក់​បញ្ញើ​សន្សំ​​ជាង​ 1,788 លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ បណ្តាញ​ការិយាល័យ​សាខា​និង​បណ្តាញ​អេធីអឹម​គ្រប​ដណ្តប់​ទូទាំង​ប្រទេស​ មាន​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ស្នូល​ដ៏​ទំនើប និង​ធានា​បាន​នូវ​សុក្រិត​ភាព​ខ្ពស់​ ព្រម​ទាំង​បុគ្គលិក​​​ជាង​ 9,000​ នាក់​ កំពុង​រង់​ចាំ​បម្រើ​លោក​អ្នក។​

អត្រា​ការ​ប្រាក់​បញ្ញើ​សន្សំ​មាន​កាល​កំណត់​

គណនី​ចម្រើន​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ គណនី​ចម្រើន​ការ​ប្រាក់​ចុង​គ្រា
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ដុល្លារ ប្រាក់បាត ប្រាក់រៀល ដុល្លារ ប្រាក់បាត
រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ អត្រាការប្រាក់បន្ថែម អត្រាការប្រាក់សរុប អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ អត្រាការប្រាក់បន្ថែម អត្រាការប្រាក់សរុប អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ
1 ខែ 4.00% 4.00% គ្មាន 4.00% 4.00% គ្មាន
2 ខែ 4.15% 4.15% គ្មាន 4.25% 4.25% គ្មាន
3 ខែ 5.25% 5.25% 3.25% 5.50% 5.50% 3.50%
4 ខែ 5.50% 5.50% 3.25% 5.75% 5.75% 3.50%
5 ខែ 5.75% 5.75% 3.25% 6.00% 6.00% 3.50%
6 ខែ 6.00% 6.00% 5.25% 6.25% 6.25% 5.50%
7 ខែ 6.10% 6.10% 5.25% 6.30% 6.30% 5.50%
8 ខែ 6.15% 6.15% 5.25% 6.40% 6.40% 5.50%
9 ខែ 6.25% 6.25% 5.75% 6.50% 6.50% 6.00%
10 ខែ 6.35% 6.35% 5.75% 6.60% 6.60% 6.00%
11 ខែ 6.45% 6.45% 5.75% 6.70% 6.70% 6.00%
12 ខែ 7.50% 0.25% 7.75% 7.00% 7.75% 0.25% 8.00% 7.25%
18 ខែ 7.50% 0.25% 7.75% 7.25% 7.75% 0.25% 8.00% 7.50%
24 ខែ 7.50% 0.25% 7.75% 7.25% 7.75% 0.25% 8.00% 7.50%
36 ខែ 7.50% 0.25% 7.75% 7.25% 7.75% 0.25% 8.00% 7.50%
48 ខែ 7.50% 0.25% 7.75% 7.25% 7.75% 0.25% 8.00% 7.50%
60 ខែ 7.50% 0.25% 7.75% 7.25% 7.75% 0.25% 8.00% 7.50%

សម្គាល់៖

  • កម្មវិធី​បន្ថែម​អត្រាការ​ប្រាក់​នេះ​ផ្ដល់​ជូន​តែ​អតិថិជន​ជា​ ប្រភេទ​ឯកត្តជន​ និង​ នីតិបុគ្គល​ ដែល​មិន​មែន​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ ឬ​ហិរញ្ញវត្ថុ។​
  • ចំពោះគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់នៃកម្មវិធី «រីកចម្រើនអស្ចារ្យ (Super Growth)» គឺមិនមានការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ឡើយរហូតដល់ចប់លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី។
  • ប្រាសាក់​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ ដោយ​ពុំ​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​ទុក​ជា​មុន។
  • អត្រាការ​ប្រាក់​ខាង​លើ​គិត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។​
  • លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត៕